Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC BÌNH

Địa chỉ: Xã Trực Bình, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Lê Thị Huế – Chức vụ: Hiệu Trưởng